AKUTA

Package, Print, Exhibition 


IKOI KATONO
2019 - 2023Creative Direction: Ryo Ueda
Art Direction: Ryo Ueda
Design: Mitsuki Sato, Ruka Kawasaki, Ryo Ueda
Exhibition Venue Interior Design: Mari Shimazaki, Moto Katono
Photograph: Tsubasa Fujikura
Copy: Hiroe Morihiro
Model: Yui Katono
Print: Atsuhiro Kondo (Morita Corporation)
Year: 2019 - 2023
Client: Ikoi Katono


︎


↑ All Projects
︎ Previous Project